Více než 250 slabikářů
z celého světa.

Když jsem chodil do školy, učil jsem se litery... Slabikáře z celého světa

Huštěnovice
Od 13. 10. 2013
Do 27. 10. 2013